Samtalsformer

HANDLEDNING:

Handledning innebär att få stöd och hjälp av någon annan i en process som leder till utveckling på både lång och kort sikt. Handledning är en inlärningssituation där syftet är utveckling på såväl det professionella som personliga planet.

SAMTALSSTÖD:

Vid sorg, skilsmässa,  separation eller andra krissituationer kan det vara bra att ha ett stöd i form av en samtalspartner. Detta kan vara under en kortare eller längre period då vardagen känns tung. Syftet med samtalsstöd är att ha ett professionellt bollplank för att komma vidare och underlätta det  fortsatta vardagslivet.

rePULSE:

Metoden lär hur man själv kan ta kontrollen och styra sina impulser. Ett kognitivt förhållningssätt ligger till grund för denna arbetsmetod som kan hjälpa människor hantera sina impulser. Är Du villig till förändring men inte riktigt vet hur Du ska komma dit så är rePULSE en bra väg att gå.

© Anders Wemmert 2015